top of page

Siden 2006 har Thomas og Kathrin H. Aslaksby  drevet en levende og bærekraftig håndverksbedrift på småbruket i Valdres. Sammen med en flokk geiter, islandshester, katter og høner, bor de på gården "Nørrestogo" om vinteren. Rundt St.Hans tar Budeia Kathrin med seg Skimakern Thomas og alle dyra opp til Olestølen på 1000 m.o.h slik at geitene kan få beite fritt i fjellet hele sommeren. 

Skimaker`n
Thomas Aslaskby

Thomas har laget ski av heltre i over 30 år. Han holder kurs og lager ski, hovedsakelig løssnø terreng ski. Thomas brenner for å formidle treski og skimaking som håndverk,  og han er opptatt av å skape nysgjerrighet og bevissthet rundt tradisjonelt håndverk og hvordan dette kan brukes i samtiden. Å lære andre å lage ski er en viktig del av å bevare denne arven.

Thomas and Kathrin.jpg

Budeia
Kathrin H. Aslaksby

Kathrin H. Aslaksby er utdannet naturforvalter, pedagog, yster og naturveileder.  Kathrin er inspirert av måten å bruke - ikke forbruke - naturressursene i tradisjonell stølsdrift. Dyra høster næring i fjellet og gir oss både kjøtt og melk til foredling. Dyra igjen gir levekår for et mangfold av arter ved å beite i landskapet - et samspill hun synes er både fascinerende og bærekraftig på lang sikt. Å kunne formidle livet i skjæringspunktet mellom natur og kultur i praksis, gjennom kurs og eget liv, er både spennende og føles meningsfylt.

bottom of page